Proverbe albaneze

Tradițiile populare albaneze diferă între nordul și sudul țării, cele din nord fiind cântece mai „aspre și eroice”, în vreme ce în sud sunt mai „relaxate”. Aceste stiluri sunt unificate prin „intensitatea pe care artiștii o dau muzicii ca mediu de expresie patriotică și ca vehicul pentru transportul narațiunilor din istoria orală”. Muzica diferitelor sărbători face și ea parte din patrimoniul folcloric albanez, în special cele din jurul zilei Sfântului Lazăr, de la începutul primăverii. Cântecele de leagăn și bocetele (vajtim) sunt tipuri importante de cântece populare albaneze, adesea cântate de femei.

„Unui om e mult mai ușor să-i dezvolți calitățile decât să-i înlături defectele.” — Proverbe albaneze